Навършиха се 60 години от подписването на Договора от Рим

Навършиха се 60 години от подписването на Договора от Рим

Навършиха се 60 години от подписването на Договора от Рим

image001

На 25 март се навършиха 60 години от подписването на Римските договори, поставили основите на Европейския съюз.

В тази връзка по повод неформалната Среща на върха, която тържествено отбеляза тази годишнина и разгледа сегашното състояние и бъдещето на ЕС, Европейската конфедерация на профсъюзите:

  • проведе съвместна среща с лидерите на трите италиански национални, секторни и регионални синдикати, на която присъстват и делегации на синдикалните лидери от други европейски страни;
  • съвместно с работодателите представи на участниците в тристранната среща на върха Декларация за бъдещето на Европа. В тази съвместна декларация, европейските социални партньори /ЕКП, BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME/ изказват единна си и неотменна подкрепа за Европейския съюз, за силна и социална пазарна икономика в Европа, за по-стабилен и устойчив социален модел, за социален диалог, за увеличаване на публичните и частните инвестици, за една амбициозна индустриална политика. Декларацията представлява принос на европейските социални партньори към решенията за бъдещето на Европа, взети  от Срещата на върха .

"Отбелязването на 60-та годишнина на Договора от Рим е възможност да се заздрави ЕС, въз основа на мир, демокрация, просперитет и социална справедливост." - заяви генералният секретар на ЕКП Лука Визентини. Коментирайки Декларацията от Рим той добави: "Аз видях ясен и силен ангажимент от страна на държавите-членки и институциите на ЕС за социална Европа, която насърчава социалния прогрес, да дава права и равни възможности на всички, включително да гарантира равенство между половете. Независимо от съдържанието на Декларацията, синдикалното движение ще настоява за конкретни мерки, които да превърнат думите в практика, чрез предстоящото приемане на европейския стълб за социални права, чрез икономическата политика на ЕС, включително чрез повишена социална ориентация на държавите-членки.“

Повече информация можете да получите наследните линкове:

https://www.etuc.org/press/media-advisory-rome-treaty-anniversary-%E2%80%93-trade-unions-action

https://www.etuc.org/documents/etuc-platform-future-europe

https://www.etuc.org/documents/europe-we-want-just-sustainable-democratic-and-inclusive

Close