Писмо на ФЕ - КТ "Подкрепа", НФЕ - КНСБ, НСФЕБ - КНСБ до Христо Ковачки относно допуснати нарушения в трудовото законодателство

Писмо на ФЕ - КТ "Подкрепа", НФЕ - КНСБ, НСФЕБ - КНСБ до Христо Ковачки относно допуснати нарушения в трудовото законодателство

Писмо на ФЕ – КТ “Подкрепа”, НФЕ – КНСБ, НСФЕБ – КНСБ до Христо Ковачки относно допуснати нарушения в трудовото законодателство

IMG_8662

Виж писмото ТУК

Close