Пламена Партениотис бе избрана за вицепрезидент на Младежкия комитет на ЕКП

Пламена Партениотис бе избрана за вицепрезидент на Младежкия комитет  на ЕКП

Пламена Партениотис бе избрана за вицепрезидент на Младежкия комитет на ЕКП

Пламена Партениотис, член на Изпълнителния съвет на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – “Подкрепа” и експерт на КТ "Подкрепа", бе избрана днес, 07 януари 2021 г., за вицепрезидент на Младежкия комитет  на Европейската конфедерация на профсъюзите.

Младежкият комитет е съставен от 94 млади синдикалисти, представители на организациите, членуващи в ЕКП. Създаден е с идеята да бъде обърнато особено внимание към специфичните проблеми, пред които са изправени младите работници в Европа. Една от основните задачи на Комитета е да бъде чут гласът на младите европейски работници и да се повиши видимостта на младите хора - не само в средите на синдикалното движение, но и в цялото общество (сред  европейските политици,  включително на тези от национално и местно ниво, сред работодателските организации, неправителствените организации и сред останалите заинтересовани страни). През последните месеци дейността на Комитета стана все по-значима поради драстичното нарастване на безработицата и несигурността сред младите хора в Европа.

През 2019 г. Младежкият комитет разработи и прие всеобхватен политически документ „Бъдещето на младежта“, който обобщава мненията и препоръките на европейската младежка работна сила. Този документ очертава реалността и предизвикателствата, пред които са изправени младите работници по отношение на условията на труд, цифровата икономика и икономиката на платформите, климатичните промени и динамиката на пазара на труда.

Младежкият комитет има своя структура и устав. Ръководи се от осемчленно Бюро, на което Пламена Партениотис бе член преди избирането й за вицепрезидент.

 Пожелаваме на Пламена успех в тази отговорна задача!

Close