Презентация на КТ “Подкрепа” относно заплащането на нощния труд в страните от ЕС

Презентация на КТ “Подкрепа” относно заплащането на нощния труд в страните от ЕС

Презентация на КТ “Подкрепа” относно заплащането на нощния труд в страните от ЕС

photo_orig_1420499

Презентацията бе представена от Адриан Илиев - юрист на КТ “Подкрепа” по време на втора кръгла маса, посветена по проблемите на заплащането на нощния труд.

С презентацията може да се запознаете тук.

Close