Психологически измерения на нощния труд /гл. ас. Стойка Калчева, БАН/

Психологически измерения на нощния труд /гл. ас. Стойка Калчева, БАН/

Психологически измерения на нощния труд /гл. ас. Стойка Калчева, БАН/

Kalcheva

Гл. ас. Стойка Калчева от БАН изнесе презентация за "Психологическите измерения на нощния труд" по време на кръгла маса „За достойни условия и заплащане на нощния труд и предотвратяване на последствията от него“, организирана от КТ "Подкрепа", съвместно с Фондация "Фридрих Еберт" на 20 юни 2018 г.

"В съвременното общество професионалният труд заема най-важната част от живота на хората. Изследователите са отделили значително внимание за разбиране на организационно поведение на човека. Професионалният живот е рационален, отличава се с влияние на стресови фактори, процеси на умора и монотонност, в т.ч. професионално прегаряне. Нощният труд се свързва с недоспиване, умора, депресия, безпокойства, тревожност, нарушаване на семейното и социално функциониране, смущения в когнитивната сфера, насилие и конфликти. Нощният труд заема 17 процента от работещите в България и 15 процента – в Съединените щати. Предвид глобализацията вероятно тези проценти няма да намаляват", заяви гл. ас. Калчева по време на форума.

С цялата презентация, може да се запознаете ТУК

Close