СИНДИКАТИТЕ СА НА ПЪРВА ЛИНИЯ. НОВОГОДИШНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МКП

СИНДИКАТИТЕ СА НА ПЪРВА ЛИНИЯ. НОВОГОДИШНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МКП

СИНДИКАТИТЕ СА НА ПЪРВА ЛИНИЯ. НОВОГОДИШНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МКП

МКП

2018  беше една трудна година за много от нашите организации и за техните членове, в 54 страни  бяха направени опити за силно ограничаване на демократичните права, докато в 69 имаше прояви на нарастващо насилие, арести и задържане на синдикални активисти. Същевременно, движението на големи маси от хора, принудени да се превърнат в бежанци, достигна най-големите си размери в досегашната история на човечеството. Понастоящем, осемдесет и четири процента от работещите заявяват, че минималната работна заплата не им е достатъчна, за да живеят прилично, като в много страни атаките срещу колективното договаряне продължават.

Ние имаме надежда! Днес ние сме по-силни и имаме над 207 милиона члена, така изграждаме силата на работещите.

Четвъртият световен конгрес на МКП в Копенхаген наскоро приключи, и там повече от 1200 делегати проведоха петдневен дебат за да формират приоритетите ни за един по-справедлив свят. След Конгреса ние сме обединени и твърдо решени  да изградим работническа власт за да променим правилата. Международното синдикално движение е за мир, демокрация и права за трудещите се. Трябва да победим и да трансформираме настоящия провален и неуспешен икономически модел. Трябва да защитим правата на работниците и останалите човешки права, като настояваме за нов, по-справедлив социален договор. Понастоящем, поради технологичните промени и измененията в климата светът се променя много бързо, а хората поради от липсата на избор или от отчаянието са принудени да  се преместват в търсене на по-добри възможности, ние трябва да защитим един по-справедливия преход. Приоритетите на МКП за следващите четири години ще се основават на четири стълба: мир, демокрация и права; регулации за икономическата власт; справедлив преход относно промените в климата и технологични иновации; изселването на хора и равенството.

През 2019 г. ще отбележим сто години от създаването  на МОТ и нашето искане е да бъде приета една силна декларация за бъдещето на труда, която да гарантира сигурна заетост, нов социален договор и спазване на трудовите права на всички работници. Също така настояваме за приемане на Конвенция за премахване на насилието срещу жените и мъжете в света на труда. Договорът на ООН за бизнеса и правата на човека трябва да гарантира, че отговорностите на бизнеса за правата на човека и трудовите права ще бъдат спазвани.

През следващата година ще работим всички заедно: нашият нов лидерски екип Кати Фейнълд и Карл-Петер Торвалдсон - заместник-президенти и нашите заместник-секретари Виктор Баез, Мамаду Диало и Оуен Тюдор, за да продължим да подкрепяме всички вас.

Насладете се на празниците и нека следващата година да повишим нашата решимост да действаме заедно, ЗА ДА ПРОМЕНИМ ПРАВИЛАТА!

 

Айуба Уаба, Президент на МКП

Шарън Бъроу, Генерален секретар на МКП

Close