Стартира сформирането на групи за изучаване на английски език по проект „Ваучери за заети лица“

Стартира сформирането на групи за изучаване на английски език по проект „Ваучери за заети лица“

Стартира сформирането на групи за изучаване на английски език по проект „Ваучери за заети лица“

photo_orig_1420499

Центърът за професионално обучение към КТ „Подкрепа“ стартира сформирането на групи за изучаване на английски език в гр. София /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ по проект „Ваучери за заети лица“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Курсовете са с продължителност от 300 учебни часа, включват три нива и са съобразени с профила на обучаемите. 15% от стойността на обучението се съфинансират от обучаемите.

За повече информация: Мария Петрова - 0896575919

Close