Федерация "Енергетика" към КТ "Подкрепа" и Независима синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ упражниха сигналните си функции по чл. 406 от КТ към ИА "ГИТ"

Федерация "Енергетика" към КТ "Подкрепа" и Независима синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ упражниха сигналните си функции по чл. 406 от КТ към ИА "ГИТ"

Федерация “Енергетика” към КТ “Подкрепа” и Независима синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ упражниха сигналните си функции по чл. 406 от КТ към ИА “ГИТ”

loga

ФЕ към КТ "Подкрепа" и НСФЕБ при КНСБ, въз основа на възможността, предоставена от Кодекса на труда внесоха синдикален сигнал с искане за проверка в енергийни дружества, контролирани от г-н Христо Ковачки.

В сигнала са изброени нарушения на КТ и норми на колективното трудово договаряне. Тъй като сигналът е адресиран до президента на КТ "Подкрепа", нашата организация ще се ангажира за пълноценна и в регламентираните срокове проверка от ИА "ГИТ".

Сигнал

Close