ПРЕДСЕДАТЕЛ - Любка Георгиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Любка Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:
Дянко Димов - зам.-председател на СРС "Подкрепа" - Бургас
Михаил Михайлов - председател на СРС "Подкрепа" - Стара Загора
Божидар Кисьов - зам.-председател на СРС "Подкрепа" - Сливен
Павел Христов - федерален секретар на Федерация на транспортни работници на КТ "Подкрепа"
Юлиян Петров - председател на Синдикат "Образование" на КТ "Подкрепа"
Емилия Бачева - федерален секретар на Медицинска федерация на КТ "Подкрепа"
Тончо Тончев - Синдикална миньорска федерация на КТ "Подкрепа"

Close