Позиция на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" относно началото на учебната година

Позиция на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" относно началото на учебната година

Позиция на Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” относно началото на учебната година

Синдикат „Образование“ информира, че решението за присъствено започване на учебната година не е в режим на обсъждане. Нека да няма съмнение, че учениците ще са присъствено в клас на 15 септември. Родителите биха могли да избират самостоятелна и индивидуална форма, освен редовната форма на обучение. Но лишаването на учениците от възпитание и социализация в начален етап, без безспорна здравословна причина, при избиране на индивидуална или самостоятелна форма, е отнемане на основното право на детето - правото на образование.

В огромна част от образователните системи учениците до 8 клас ще бъдат в училище ПРИСЪСТВЕНО! В Дания маските в момента НЕ са задължителни. Правилата и мерките са различни, за страните в ЕС, но основното е лична хигиена, дезинфекция и дистанция.

Затова Ние апелирме към всички родители да вземат тези важни за детето отговорно и с разум. Относно родителската общност, 90% от родителите искат присъствено обучение. Синдикат „Образование“ и българските учители категорично заявяват, че съобразно обстановката и в полза на учениците, няма да приемат друг вариант за провеждане на учебния процес, освен ПРИСЪСТВЕН! Много важно за българските родители и общество е да знаят, че всяка мярка, задължителна или препоръчителна, е свързана с финансов ресурс, който училищата и детските градини обикновено нямат.

Подготовката за правилата за работа на образователните институции също са към края си, като учителите очакват и трябва да знаят някои важни решения:

 • Кога се карантинира ученически клас?
 • Правят ли се PCR тестове на учениците?
 • Прави ли се PCR тест на учители?
 • Кой поема финансирането на тези тестове?
 • Не е ли по добре да се тестват ученици и само заразените да се карантинират, каквато е практиката досега?
 • Карантинира ли се учител, който е бил контактен?
 • Какво се случва при болен учител?
 • Ще има ли осигурени средства за дизенфектенти в образователните институции, защото няма такива средства в техните бюджети?
 • Ще има ли осигурени средства за предпазни маски или шлемове, в случай на задължение за училищния персонал?
 • Ако задължението за носене на маски е към учениците, кой осигурява средствата, родители, общини или МОН? Защото в училищните бюджети няма такива средства.
 • Ще има ли наказания за ученици, които са без маски?
 • Ако бъдат задължителни ултравиолетовите лампи, кой ще осигури финансирането за тях?

Предстои финализиране на работата на екшън групата в МОН и следва изграждането на екшън плановете в образователните институции, като последните вече работят за това. Нека приемем, че училищната среда ще бъде възможно най-сигурната среда, в сравнение с останалите обществени места, на които сега се намират нашите деца. Нека подходим с доверие и разум към важните решения и препоръки на МОН и МЗ, за да сме готови за една, макар и различна, но успешна и спокойна учебна година.

 

Close