Становища, които КТ "Подкрепа" ще представи на заседанието на НСТС на 24 април 2018 г.

Становища, които КТ "Подкрепа" ще представи на заседанието на НСТС на 24 април 2018 г.

Становища, които КТ “Подкрепа” ще представи на заседанието на НСТС на 24 април 2018 г.

Становище на КТ "Подкрепа" относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №854-01-12, внесен от Корнелия Нинова, Цветан Цветанов и група народни представители ИЗТЕГЛИ

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност ИЗТЕГЛИ

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото  досие на работника или служителя ИЗТЕГЛИ

Close