Становище на КТ "Подкрепа" относно изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Становище на КТ "Подкрепа" относно изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Становище на КТ “Подкрепа” относно изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

КТ „Подкрепа“ отбелязва, че промените, които ни се предлагат, по същество единствено удължават срока на прилагане на ПМС №325 и продължителността на получаване на компенсациите от едно лице. За съжаление, и тук не са коригирани дефицитите, които посочихме при обсъждането на мярката в края на 2020 г. и които препятстват реалния и невременен достъп до това подпомагане:

  1. Още при първото обсъждане на мярката КТ „Подкрепа“ настояваше за гаранции, че процедурата ще бъде придвижена, когато работникът е в неплатен отпуск. И понастоящем не са предвидени никакви гаранции, че подадената от работника декларация (чл. 5, ал. 1) е достатъчно условие да се премине към следващата стъпка – работодателят да подаде необходимите документи в дирекция „Бюро по труда“. Как може да е сигурен служителят, че работодателят му е подал документите? И какви са неговите възможности да го направи сам, ако работодателят откаже да ги предаде?

Фактът, че броят на подалите заявления компании е изключително нисък на фона на тези, чиято дейност беше ограничена, е достатъчно доказателство, че тези наши опасения са се реализирали. Добре е поне сега този пропуск на Министерски съвет да бъде запълнен.

  1. Заетите в Агенция по заетостта бяха натоварени с множество нехарактерни за тях ангажименти, без да бъде подсилен капацитетът им. Вероятно затова е предвиден по-дълъг срок за разглеждане на документите. Проблем за работещите, които кандидатстват за компенсациите обаче е проблем текстът, записан в чл. 7, ал. 2: „Сумите за компенсации са дължими от датата на решението за одобряване на документите“. КТ „Подкрепа“ години настоява за увеличаване на броя на реално заетите в АЗ и за увеличение на техните трудови възнаграждения, за да станат привлекателни тези работни места и да не е нужно останалите без доходи граждани да чакат толкова много, за да получат обезщетения и компенсации. Сега се предлага не само да чакат, но и да бъдат лишени от подпомагане, заради дългогодишното обезкървяване на държавните институции. Както и при предходното обсъждане, настояваме компенсациите да бъдат изплащани от деня, в който са подадени документите.
  1. КТ „Подкрепа“ изказа подрепата си за промяната в размера на компенсациите по това постановление от 24 лв. на 75% от осигурителния доход на заетите, която беше извършена в през декември 2020 г. Още тогава обаче алармирахме, че някои работници и служители това може да означава по-ниски компенсации, отколкото ако си останат 24 лв. В тази връзка, за да бъдат защитени най-нискодоходните групи работещи, КТ „Подкрепа“ продължава да настоява в чл. 1, ал. 3 след „за месец октомври 2020 г.“ да бъде добавено „но не по-малко от 24 лв. на ден“.
  1. На 18 февруари 2021 г. изпратихме писмо до министър-председателя Бойко Борисов, министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Писмото беше по повод факта, че работещите в неплатен отпуск остават без здравно осигуряване, тъй като в ПМС №325 не беше предвидено здравните осигуровки да бъдат за сметка на бюджета. Напомняме, че при липса на вноски за 3 месеца, лицето следва да изплати дължимите осигуровки за последните 5 години, за да може да възстанови достъпа си до здравни грижи. В период на пандемия! Когато вече имаме случаи на лица, на които им е отказана ваксина, защото не са здравноосигурени. Подчертаваме, че работниците и служителите, които са в обхвата на това постановление не са в неплатен отпуск по свое желание, макар формално това да е така.

            Не на последно място следва да напомним, че при неплатен отпуск за служителите не постъпват осигуровки в техните партиди в частните пенсионни фондове. Последствията от това са необратими – хората, които продължават да се осигуряват в УПФ, ще получават още по-ниски пенсии в бъдеще, тъй като пандемичните 2020 и 2021 г. за голяма част от тях ще са бели петна в осигурителната им история във втория стълб.

            КТ „Подкрепа“ се обръща отново към премиера, министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването с настояване да не се прилагат мерки за „подпомагане“, които водят до орязване на права на работещите.

Close