Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление №241 на Министерския съвет и Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление №241 на Министерския съвет и Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.

Становище на КТ “Подкрепа” относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, приета с Постановление №241 на Министерския съвет и Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г.

IMG_9970

IMG_9971

PDF файл на становището може да намерите ТУК.

Close