Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Становище на КТ “Подкрепа” относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

 

КТ „Подкрепа“ подкрепя посоката, в която се движи минималната работна заплата, но е неудовлетворителен темпът, с който това се случва. Многократно сме демонстрирали как и къде се променят трудовите доходи – официалните данни, публикувани от Министерство на финансите, показват, че за периода 2012-2016 г. единствената група сред нискодоходните, при която видимо има по-значим ръст, е тази, в която административно се увеличават трудовите възнаграждения 250-600 лв.

средни доходи по групи

Източник на данните: Министерство на финансите

Увеличение с 6,6% обаче е крайно недостатъчно, за да задържим в страната намаляващото българско население в трудоспособна възраст. Разбира се, алтернативата е това, за което настояват работодателските организации – привличане на още по-уязвими работници от трети държави. Да прогоним българските граждани и да ги заменим, едва ли е стратегия, която ще получи подкрепа от българския народ.

Въпреки че през последните години ежегодно се увеличава минималната работна заплата, напредъкът е меко казано ограничен. На следващата графика се вижда, че вече сме на предпоследно място в ЕС по покупателна способност на минималното възнаграждение в България. Държавата, която ни заменя от 2020 г. на дъното на класацията, е Латвия.

МРЗ ЕС

Следствие от ниската МРЗ, най-ниски са и останалите трудови възнаграждения в България. Почти готови са и едни от най-чаканите данни на Евростат – тези за медианната ставка. Отново сравнени в покупателната им способност.

МПЗ 2018

Във връзка с всичко изброено до тук и във връзка със заложените планове за замразяване на МРЗ през следващите години, КТ „Подкрепа“ настоява графикът за увеличение на минималната работна заплата да бъде удължен. Ако след години преговори и работни срещи бъде постигнато споразумение между социалните партньори за договаряне на МРЗ без участието на държавата, няма никакъв проблем механизмът да се промени. Към момента обаче е жизнено важно най-ниското заплащане в България и Европейския съюз да продължи да се увеличава.

КТ „Подкрепа“ напомня, че квалифицирани кадри се задържат с високо заплащане. Без хора няма икономика, няма и печалби.

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Close