Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Становище на КТ “Подкрепа” относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Close