Перспективите за възстановяване от кризата сериозно се влошиха в резултат от съществуващия риск за връщане към […]