На проведена среща на председателите на синдикалните организации в системата на НВМС към КНСБ и КТ […]