Писмо на генералния секретар на ЕКП Джон Монкс до държавните глави и председателите на правителства Пиша […]
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ внася в МОМН предложение да се премахне държавното външно оценяване в […]