До Г-жа Десислава Атанасова Председател на комисията по здравеопазване към Народното събрание на Република България Уважаема […]