На 11 март 2011 г., х-л „Рила“, зала „Адакта“ от 9.30 часа ще се проведе семинар […]