КТ „Подкрепа“ е първият демократичен национално представителен синдикат в България, допринесъл за свалянето на тоталитарния режим […]