На 26 август 2011 се проведе Събрание на пълномощниците на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр.Севлиево за избиране […]