Уважаеми г-н министър, Изложената фактология в аналитичната част на Вашата концепция наистина е много тревожна. Към […]