„Трудово-правен статут на заетите в сферата на образованието“ е темата на специалното събитие, което Национална мрежа […]