В настоящата тежка ситуация, характерна с липса на работни места, без съмнение найзасегнати от безработицата и […]