Във връзка с предложението на социалните партньори за актуализация на Бюджета на НЗОК С пълно недоумение […]