Продължаващото неритмично разплащане между предприятията в енергетиката, води до неизпълнение на различните програми във въгледобивните предприятия, […]