Относно: Кадровите промени в АЕЦ „Козлодуй“ Като отчитат важността на АЕЦ „Козлодуй“ за развитието на българската […]