Внесен от народния представител Петър Славов и народните представители Мартин Димитров, Вили Лилков, Димитър Шишков, Найден […]