От 23 до 26 юни 2016 год. в гр.Тетевен се проведе III-та редовна  работническа спартакиада на НФ […]