Днес, 10 октомври 2016г., в 12.30 ч. в Министерство на здравеопазването се подписа Колективният трудов договор […]