На 08 октомври 2019 г., от 11:30 ч., в централата на КНСБ, етаж 2 /Конгресен център […]