Днес, 14 октомври 2020 г., в Централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Медицинска федерация „Подкрепа“ провежда […]