На своята последна за годината Пленарна сесия, проведена дистанционно, Икономическият и социален съвет на Република България […]