ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ […]