ДО Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА   ДО Г-Н АНГЕЛ СТОЯНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ХОЛДИНГ […]