Имена: Мария Вълкова Грудева Заемана длъжност: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Социално […]
Име: Антоанета Атанасова Христова Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в […]