Върховен орган на Конфедерация на труда „Подкрепа“ е Конгресът, който се свиква веднъж на четири години. […]
Висш ръководен орган на Конфедерацията между два Конгреса е Конфедеративният съвет (КС), който представлява отворена структура. […]
Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на Конфедерацията между Конфедеративните съвети. […]
Контролната дейност в Конфедерацията се осъществява от Конфедерална контролна комисия /ККК/, избрана от Конфедеративния съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ – Любка Георгиева ЧЛЕНОВЕ: Любомир Жотев – председател на СРС „Подкрепа“ – Перник Йорданка Германова […]