София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2 e-mail: chrilat@mail.bg Председател: Отец Никола Ризов – 0887/ 800 400 Зам.-председател: […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2 e-mail: vstoeff@abv.bg Председател: Васил Стоев – 0888/ 32 98 23
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет. 2 тел. 02/ 987 02 88 e-mail: svo@podkrepa.org Председател: […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2 тел.: 02/986 33 38 e-mail: sep@podkrepa.bg Председател: Юлиян Петров – […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.4 тел.: 0889/ 80 93 19 e-mail: ngs_podkrepa@abv.bg Председател: Зоринчо […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.4 e-mail: valia_food@abv.bg Председател: Валя Борисова – 0888 100 049 […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.4 тел.: 02/981 11 30 e-mail: nelihristova_69@abv.bg nftukot@podkrepa.org Председател: Нели […]
София, ул. „Джеймс Баучер“, бл.122 тел./факс: 02/862 40 31 e-mail: ns_otbrana@abv.bg Председател: Тодор Воденов – 0889 […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2 e-mail: ujb_podkrepa@abv.bg Председател: Ренета Николова – 0888 553 950
София 1125, Бул. „Др. Цанков“ 35, ет. 1 ст. 107, 108 тел./факс: 02/870 33 53 e-mail: […]
София 1125, Бул. „Драган Цанков“ 35, ет.2 тел. 02/870 30 09, факс: 02/427 18 41 e-mail: […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2 тел.: 02/987 02 12 e-mail: nftini@abv.bg Председател: Александър Цапов – […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.3 e-mail: ftwpodkrepa@gmail.com Председател: Иван Кирилов – 0898 749 680 […]
София, ул. „Ангел Кънчев“ № 2, ет. 4 тел.: 02/ 980 73 39, 02/986 32 56 […]
София 1113, ул. „Жолио Кюри“, ет.7, ст.711 факс: 02/945 53 88 e-mail: metallurgy_podkrepa@abv.bg Председател: Людмил Павлов – 0887 […]
София 1125, бул. „Драган Цанков“ 35, ет. 2, стая 202 факс: 02/48 34 074, 02/42 37 […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.5 тел.: 02/986 32 43 e-mail: cultura.podkrepa@abv.bg Председател: Кирил Бинев […]
София 1125, бул. „Драган Цанков“ 35 тел. 02/870 39 40, 02/870 38 56 e-mail: fepodkrepa@abv.bg Председател: […]
София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2, ет.5 факс: 02/980 44 29, 02/949 67 43 e-mail: pttfpodkrepa@abv.bg […]
София 1125, бул. „Драган Цанков“ 35, ет.1, офис 105 тел.: 02/871 39 99; факс: 02/871 38 […]