Веселин Митов е роден на 6 април 1959 г. в гр. София.
Гражданство – българско.
Семейно положение: женен, с две деца.

Образование:

 • СУ „Св. Климент Охридски“ (октомври 1980 – юни 1985 г.) – Магистратура по лингвистика.
 •  ВИИ „Карл Маркс“ (октомври 1986 – октомври 1989 г.) – Maгистратура по „Външна търговия“. Езикови познания: английски, френски, руски, италиански – писмено и говоримо. Компютърни умения: текстообработващи програми – Microsoft Office, Excel.

Специфичен международен опит:

 • Белгия/ЕС – Член на Отрасловия комитет по социален диалог на ЕС (2000 – 2006 г.), Белгия/ЕС.
 • Национален координатор на Комисията „Евроинтеграция“ нa българските синдикати (1997 – 2001 г.), Белгия/ЕС.
 • Член на Европейския икономически и социален комитет (от 2007 г.). (2007 – 2010 г; 2010 – 2015 г; 2015 – 2020 г.).
 • Член на Специализирана секция Външна политика REX.
 • Член на Специализирана секция Единен пазар, производство и потребление INT.
 • Член на Консултативна комисия по индустриални промени
 • Международен координатор за КТ „Подкрепа“ по европейски проекти и двустранни програми (1995 – 2015 г.).
 • Член на Икономическия и социален съвет на Р България (от 2008 г.).
 • Председател на Комисия по Социална политика.
 • Член на Комисия Международно сътрудничество и европейска интеграция.
 • Член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (2015 – 2019).

 

Професионален стаж:

  • Януари 1986 – май 1991 г. гр. София – Централен институт за научна и техническа информация; Експерт икономическа, социална и научно- техническа политика.
  • Юни 1991 – септември 1994 г; София „Електронекспорт“ ООД – Стоковед Внос-износ на електронни компоненти.
  • От Октомври 1994 г. – КТ „Подкрепа“ – експерт, гл. експерт, директор отдел, международен секретар: Европейска и международна политика, проекти, програми и двустранно сътрудничество.

 

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Конфедерален секретар: Веселин Митов
Тел.02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
Тел. 02/981 29 28
Веселина Старчева – главен експерт
Емил Антонов – експерт