Д-р Валери Апостолов е конфедерален секретар и председател  на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, действащ адвокат към Софийска адвокатска колегия, преподавател е в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“.

Бил е заместник-министър на труда и социалната политика с ресори: индустриални отношения, социално осигуряване, помирение и арбитраж и здравословни и безопасни условия на труд, управител на фонд „Условия на труд“,  председател и член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, директор на териториални поделения в системата на Националния осигурителен институт, зам.-председател на Сметната палата на Република България.

Специализирал е в областта на социалната политика и социалното осигуряване в Дания, САЩ, Швейцария. Има редица публикации и участия в проекти в областта на икономиката и организацията на труда.

ОТДЕЛ „ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“
Конфедерален секретар: д-р Валери Апостолов
Тел.: 02/ 987 02 88
e-mail: valyoapost@yahoo.com
Марио Нинов – главен експерт