Роден на 23 август 1958 г. в гр.София. Завършва средното си образование в 35-та гимназия с преподаване на руски език в гр.София. Магистър инженер по строителство на сгради и съоръжения.

Допълнителни квалификации: Колективно трудово договаряне – в института на Хистадрут – Израел; Частни пенсионни схеми – Вашингтон, САЩ; Пенсионни системи в Южна Америка – Буенос Айрес, Аржентина и Сантяго де Чили, Чили; Преструктуриране и приватизация – Russkin College – Oxford University; Труда в контекста на устойчивото развитие – Russkin College – Oxford University.

Владее писмено и говоримо руски и английски език. Компютърни умения и работа с продуктите на Microsoft Office и други приложни програмни продукти.

Участник в многобройни конференции, семинари и обучения в областта на защита правата на работното място, както и по теми, свързани с нея. Член на управляващите комитети на серия международни проекти.

Член на КТ „Подкрепа“ от ноември 1989 г. Един от основателите на Синдиката на научно-техническите работници – 07.12.1989 г., на Синдиката на работещите в строителството, проектирането, инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения – 03.02.1990 г., впоследствие Федерация Строителство, проектиране и строителна индустрия, към настоящия момент – Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване. Член на Изпълнителния съвет, а от 18.12.1991 г. до 11.02.1994 г.-неин председател. На Третия редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ -08.- 12.02.1994 г. е избран за вицепрезидент.
На Деветия редовен конгрес на КТ „Подкрепа“, проведен на 08-10.02.2015 г., е избран за президент.

Член и ръководител на делегацията на КТ „Подкрепа“ в Националния съвет за тристранно сътрудничество и координатор на дейностите по социалния диалог, член на Обществения съвет по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България.

Член на Икономическия и социален съвет на Република България и на Европейския икономически и социален комитет.

Член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, избиран четири пъти за негов председател и пет пъти за заместник-председател.

Член на Дирекционния съвет и вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите.
Член на Изпълнителните комитети на Общоевровропейския регионален съвет и на Международната конфедерация на профсъюзите.

Многократен участник в Международната конференция по труда на Международната организация на труда, а през 1997 г. – делегат за България на работниците и служителите.

Не членува и не е членувал в политически партии и движения.

Кабинет на Президента:
Тел: (+359 2) 988 34 05