Роден на 3 октомври 1961 г. в гр. София. Завършва средното си образование в 29 ЕСПУ „Георги Бакалов“, гр. София. Завършва висшето си образование във ВМЕИ „В. И. Ленин“ /сега Технически университет/, гр. София през 1984 г. с квалификация магистър-електроинженер, специалност „Електроенергетика“.

Член на КТ „Подкрепа“ от декември 1989 г. Един от учредителите на „Синдиката на работещите в строителството, проектирането, инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения“, впоследствие Федерация „Строителство, проектиране и строителна индустрия“, а към настоящия момент – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“. От декември 1991 г. до май 1994 г. – неин зам.-председател, а оттогава до февруари 2015 г. неин председател. На Деветия редовен конгрес на Конфедерация на труда „Подкрепа“, проведен на 08-10.02.2015 г., е избран за вицепрезидент.

От 2005 до 2014 г. е зам.-председател на Европейския комитет на Световния синдикат на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването /BWI/.
Член на Световния синдикален съвет на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването.
Взел участие в комитетите за равенство между половете на Европейската федерация на работещите в обществените услуги /EPSU/ и на Световния синдикат на работещите в обществените услуги /PSI/.

Завършени обучения по:
-„Медиация и арбитраж при разрешаването на колективните трудови спорове“ – САЩ и по „Индустриални отношения и разрешаване на колективните трудови спорове“ – Международен университет Флорида, с издаден сертификат от Департамента по труда в САЩ.
-„Частни пенсионни фондове, реформи на осигурителната система“ – Агенция за международно развитие, САЩ.
-„Пенсионни фондове за строителните работници: българското и международното виждане“ – Програма на Международния строителен институт.
-„Развитие на умения за изграждане на партньорства“ – Център за предприемачество, България.
-„Процесите на преструктуриране и синдикализиране“ – Европейски синдикален институт.
Владее английски, руски и гръцки език.

Женен, има дъщеря.

Кабинет на Вицепрезидента:
Тел: (+359 2) 987 42 63