Проектът цели да подобри организационния капацитет на КТ „Подкрепа“ на всички нива в посока повишаване на стандарта и ефективността на Конфедерацията в качеството й на национална представителна организация на работниците и служителите. Чрез усъвършенстване на ключови компетентности да увеличи и експертността при участието на нейните представители в различните форми на социален диалог на национално и на местно ниво.

Проектът е финансиран от Фонд за иновации Норвегия, по програма на Фонд за достоен труд и трипартитен диалог и е свързан с приоритет 1 и общите цели на Норвежката грантова програма 2009 2014 Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики. GAVAS – 2012/104601

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК