София 1125, Бул. „Др. Цанков“ 35, ет. 1 ст. 107, 108
тел./факс: 02/870 33 53
e-mail: nsasbg@yahoo.com
Зам.-председател: Кремена Атанасова – 0898 746 278