София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2
тел.: 02/987 02 12
e-mail: nftini@abv.bg
Председател: Александър Цапов – 0893 410 321
Зам.-председател: Петя Методиева