София 1125, Бул. „Драган Цанков“ 35, ет.2
тел. 02/870 30 09, факс: 02/427 18 41
e-mail:
fcw@abv.bg
nfchemistry.podkrepa@gmail.com

Председател: Иван Иванов – 0884 680 114
Зам.-председател: Стоян Панчев