Образование:
01.10.1992 – 20.05.1996 – Специалист Автоматизация на производството
Институт по химични технологии и биотехнологии
20.01.1997 – 12.07.1999 – Инженер
Химико-технологичен и металургичен университет
01.12.2009 – 01.12.2010 – Следдипломна квалификация програмиране С++, педагогическа правоспособност
СУ „Св. Кл. Охридски“

Трудов стаж:
20.06.2000 – 30.11.2005 – организатор по труда и персонала – „Паркинги и гаражи“ ЕАД.

06.12.2005 – 21.10.2006 – организатор контрол и управление – „Синеплекс“ ЕООД.

21.02.2007 – 19.07.2007 – организатор – „Елкомерс“ ООД.

От 19.07.2007 г. до сега е председател на НФ „ТУКОТ“ към КТ „Подкрепа“. Основни дейности и отговорности: социален диалог, социално сътрудничество и партньорство, договаряне на МОД, колективно трудово договаряне, пенсионно и здравно осигуряване, организация и структура на работната заплата – нормативни документи, здравословни и безопасни условия на труд, нормативни документи държавна администрация.

Организационни умения и компетенции:
Сертификат „Социален диалог в търговския сектор“, Хърватска;
Сертификат Водещ одитор в областта на корпоративната и социалната отговорност и социалния одит, София;
Сертификат „Работа в партньорство със заинтересованите страни“, София;
Удостоверение курс „Екипна работа и социални права“, София;
Удостоверение курс „Обществени и трудово-правни отношения“, София;
Удостоверение курс „Трудови права“, София;
Удостоверение курс „Лидерство и социални права“, София.

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА“
Конфедерален секретар: Нели Христова – Боянова
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Десислава Христова – главен експерт
Ивелина Хубенова – главен експерт