София 1125, бул. „Драган Цанков“ 35, ет. 2, стая 202
факс: 02/48 34 074, 02/42 37 421
e-mail: sfmm@techno-link.com
stefprim@abv.bg
Председател: Стефка Примова – 0886 798 834
Зам.-председател: Димитър Атанасов – 0882 247 774