София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 2
e-mail: chrilat@mail.bg
Председател: Отец Никола Ризов – 0887/ 800 400
Зам.-председател: Христо Латинов – 0876 888 025